"Europees logistiek vastgoed zit weer in de lift"

Er blijkt steeds meer vraag te zijn naar logistiek vastgoed als beleggingsproduct concludeert het woensdag verschenen rapport ‘Property Times - European Logistics’ van DTZ Zadelhoff. “Deze groeiende vraag duidt op een fors hoger transactievolume voor dit jaar”, zegt Gerwin Vos Research, adjunct-directeur bij DTZ Zadelhoff en verantwoordelijk voor het Logistics team in Nederland.

Overgangsjaar 

Gerwin Vos is echter voorzichtig in zijn voorspellingen voor dit jaar. "Na licht herstel in de tweede helft van het afgelopen jaar zal ook dit jaar naar verwachting nog een overgangsjaar zijn. De extreem hoge leegstandspercentages boven de twintig procent zijn op de meeste logistieke hotspots gedaald naar tien procent tot twaalf procent."

Groei bezettingsgraad

De bezettingsgraad in de sector is het afgelopen jaar gemiddeld met twintig procent gestegen in vier van de vijf topmarkten (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Midden- en Oost-Europa). Een uitzondering was België, waar de situatie stabiel bleef. In Duitsland en Midden- en Oost-Europa steeg de bezettingsgraad het afgelopen jaar het hardst met respectievelijk 23 procent en 78 procent.

Probleem leegstand 

Ondanks het marktherstel dat is ingezet, blijft de leegstand in heel Europa gemiddeld hoog met percentages tot wel twintig procent in sommige regio's. "Opvallend gegeven is dat gebruikers vanuit bepaalde sectoren eerder kiezen voor nieuwbouw (build-to-suit) dan voor een gebouw uit de bestaande voorraad. Hoewel dit in sommige gevallen begrijpelijk is vanuit de gebruiker, is het uiteraard niet bevorderlijk voor het terugdringen van de leegstand."

Stijging wereldhandelsvolume  

Desalniettemin blijkt uit het DTZ-rapport dat het herstel van de Europese markt voor distributiecentra flink heeft ingezet. Vos: "Het voltrekt zich niet overal in de regio even snel en heerst er onzekerheid over het niveau van de consumentenuitgaven na de diverse overheidsbezuinigingen. De voor dit jaar voorspelde stijging van het wereldhandelsvolume bevindt zich ver boven het langjarige gemiddelde. Hiervan kunnen exportlanden als Duitsland, België en Nederland mogelijk profiteren."

Onevenwichtig herstel 

De stijging van de consumentenuitgaven, vooral in de landen met de laagste schuldenlast, stimuleert de distributiesector en in heel Europa zijn de lage wisselkoersen van positieve invloed op de prestaties van Europa's grote fabrikanten. Maar het herstel voltrekt zich niet overal in de Eurozone even snel en dit verschil zal naar verwachting dit jaar duidelijker worden naarmate economieën, vooral in Zuid-Europa, de impact van de overheidsbezuinigingen gaan voelen.

Groei Rotterdam 

Dat de economische activiteit in het afgelopen jaar is gestegen, blijkt wel uit de grote toename van het haven- en luchthavenverkeer. Het Europese havenverkeer is toegenomen in alle twintig best presterende havens met uitzondering van Le Havre. De grootste toename was waarneembaar in Rotterdam met 13,4 procent en Antwerpen met 13,2 procent. Ook het herstel van de Europese luchtvaart was opmerkelijk. In het afgelopen jaar nam het vrachtvervoer toe met 18,9 procent, de grootste toename in drie decennia, vergeleken met een afname van 11 procent in 2009.

Herstel belegginsmarkt 

Ook is er zo constateren de onderzoekers van DTZ sprake van een herstel van de beleggingsmarkt voor logistiek vastgoed met volumes die in het afgelopen jaar 7,6 miljard euro bereikten, een stijging van 27 procent ten opzichte van 2009. Het Verenigd Koninkrijk is de meest actieve regio met investeringsvolumes die in 2010 3,3 miljard euro bereikten, ofwel 43 procen  van alle Europese transacties, gevolgd door Scandinavië met 1,5 miljard euro en Duitsland met ruim 1,1 miljard euro. 

Bron: logistiek.nl