CBS: transportsector stijgt licht

De totale omzet van de Nederlandse transportsector is afgelopen kwartaal opnieuw gestegen, net als het kwartaal daarvoor. De vijf kwartalen daarvoor was er telkens nog sprake van omzetdaling. De nieuwe cijfers van het CBS onderschrijven wat TLN in oktober ook aangaf: de groei zet door.

Toch zit de omzet in de transportsector nog lang niet op het niveau van voor de crisis, waarschuwt het CBS op zijn website.

Gevolg van groei export

De groei is vooral te danken aan de toegenomen export. Vorige week gaf de Purchasing Managers' Index een stijgende groei van de vraag naar Nederlandse goederen. 

Binnen de transportsector zat de grootste groei dan ook bij de expediteurs. Deze specifieke groep realiseerde een groei van elf procent. Ook de laad-, los- en overslagbedrijven presteerden met een omzetstijging van zeven procent bovengemiddeld.

Goederenwegvervoer

De grootste branche binnen de transportsector, het goederenwegvervoer, zat op een groei van vijf procent. De luchtvracht steeg met zeven procent. 

Bron: logistiek.nl