Transportsector in 2050 volledig duurzaam

Alternatieve brandstoffen, zoals elektriciteit en biobrandstoffen, kunnen de transportsector tegen 2050 honderd procent duurzaam maken. Dat blijkt uit een rapport van een commissie experts afkomstig uit de transportsector en milieubelangenverenigingens. Dit rapport dient voor de Europese Commissie als basis voor de nieuwe brandstofstrategie in de transportsector.

De Europese Unie wil halverwege deze eeuw tachtig tot vijfennegentig procent minder CO2 uitstoten, vergeleken met het niveau van 1990. Om die ambitie waar te maken, werkt de Europese Commissie onder meer aan een ‘Europese langetermijnbrandstofstrategie' voor de transportsector, waarmee ze die industrie op weg wil helpen naar volledige olieonafhankelijkheid.

Een groep experts uit de transportsector en milieubelangenverenigingen heeft in opdracht van de commissie onderzocht of deze ambitie is te realiseren.

Fossiele brandstoffen

De opstellers van het rapport, dat gisteren is gepresenteerd, concluderen dat het wel degelijk mogelijk is om in de transportsector fossiele brandstoffen te vervangen door alternatieven. Die vervanging moet dan wel gradueel plaatsvinden en bovendien zal het volledige gamma van duurzame brandstoffen aangesproken moeten worden om aan de vraag vanuit de sector te kunnen voldoen.

Elektriciteit

Volgens de experts moet het wegtransport elektriciteit gebruiken voor korte afstanden, waterstof en methanol voor middellange afstanden en bio- en synthetische brandstoffen, LNG (vloeibaar aardgas) en LPG voor lange afstanden.

Kerosine uit biomassa

Treinen moeten eveneens rijden op elektriciteit, en als het echt niet anders kan op biobrandstoffen. Vliegtuigen moeten in alle gevallen kerosine gewonnen uit biomassa gebruiken. De scheepvaart kan iets gediversifieerder werken. Download hier de whitepaper van het onderzoek.

Bron: logistiek.nl