Benelux en Europa

Nederland heeft een prominente positie in het Europese distributienetwerk en in dat van de Benelux door de aanwezigheid van de havens van Rotterdam en Amsterdam, luchthaven Schiphol en het Europese achterland. Daarnaast heeft Nederland aansluiting op de Eurocorridors, belangrijke snelwegverbindingen van en naar grote bevolkings- en productieconcentraties op het Europese continent, de grote rivieren als waterwegen en het dichte spoornetwerk. Hiermee vervult Nederland een belangrijke schakel in transport, overslag, opslag en bewerking van goederen en heeft het een sterke positie bij het aantrekken van internationale bedrijven, die hun Europese distributiecentrum in Nederland vestigen.

LogistiekeHotspots.nl biedt een selectie moderne distributiecentra op strategische locaties die hoog scoren op geldende criteria voor logistiek en distributie. De strategische locaties kenmerken zich door goede bereikbaarheid binnen de Benelux en Europa, multimodaliteit (combinatie van weg, water, spoor en lucht) en uitstekende internationale verbindingen.