Moderne distributiecentra op strategische locaties

Op de logistieke kaart van Nederland zijn grote concentraties logistieke activiteiten te zien. Concentraties in de vorm van distributiecentra, warehouses en faciliteiten voor opslag, overslag en transport.

Het zijn logistieke hotspots, plaatsen waar logistieke bedrijven zich graag vestigen omdat ze voldoen aan de criteria voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

LogistiekeHotspots.nl biedt een selectie moderne distributiecentra op strategische locaties die hoog scoren op geldende criteria voor logistiek en distributie. Belangrijke kenmerken van deze strategische locaties:

  • Goede bereikbaarheid
  • Multimodaliteit (combinatie van weg, water, spoor en lucht)
  • Internationale verbindingen
  • Gunstige arbeidsmarkt en arbeidspotentieel voor logistiek en distributie
  • Aanwezigheid van verwante bedrijven in de logistieke keten

Bij LogistiekeHotspots.nl zijn de gebouwen volledig afgestemd op een moderne bedrijfsvoering. Logistiek gaat immers verder dan transport van A naar B en vraagt ook om oplossingen voor bewerking, op- en overslag, warehousing, productie van goederen, herverpakking en andere value added activiteiten.

De gebouwen op LogistiekeHotspots.nl worden gehuurd van het Nederlands vastgoedfonds Altera Vastgoed NV, specialist in logistieke distributiecentra en bedrijfsverzamelcomplexen (www.alteravastgoed.nl)